News


GWU YOUTHS LATEST NEWS

GWU Ġewwa l-MCAST Freshers Week

 

Aħna studenti tal-MCAST u Apprentisti ġewwa l-General Workers Union

Read More

Mobility and Mentoring

Increasing Employment of Young People in the European Chemical Industry.

Skont

Read More

L-esperjernza ta’ Apprentistat mal-GWU tasal fi tmiema

Jiena Jessica Delia, studenta mill-MCAST, fejn parti mill-kors tiegħi, Diplo

Read More

HIV+ People and Transgender People as Our Colleagues

Dalli kontra li n-nisa jiġu mġiegħla jilbsu d-dublett… il-GWU tisħaq li

Read More

Seminar għall-persuni b’HIV u nies transgender fuq il-post tax-xogħol

Nhar is-sebgha ta’ Settembru organizzajna seminar rigward in-nies li qed i

Read More

L-Opportunitajiet edukattivi fost iż-żagħżagħ

 

Matul iż-żmien il-bniedem evolva lijlu innifsu u il-modi kif jghix.

Read More

HIV fuq il-post tax-xogħol

 

Qabel kulħadd jifhem is-sensitivita ta’dan is-suġġett ikun tajje

Read More

Tkompli l-hidma tal-GWU YOUTHS

 

Il-GWU YOUTHS se tkompli tahdem fuq is-successi li kellha mall-haddie

Read More

Decent Work and Economic Growth

  The project “E4C – Educating for change: Capitalising on the EU Presidency in Malta to ra

Read More

Ħadd ma għandu għalfejn jibża’ milli jiddefendi drittijietu fuq il-post tax-xogħol.

 

Li kieku forsi ma kienx għal wieħed mill-‘lecturers’ fl-Universita’ waqt li kont għadni fl-is

Read More