News


GWU YOUTHS LATEST NEWS

Decent Work and Economic Growth

  The project “E4C – Educating for change: Capitalising on the EU Presidency in Malta to ra

Read More

Ħadd ma għandu għalfejn jibża’ milli jiddefendi drittijietu fuq il-post tax-xogħol.

 

Li kieku forsi ma kienx għal wieħed mill-‘lecturers’ fl-Universita’ waqt li kont għadni fl-is

Read More

GWU Rapport Proposti

 

Aħna bħala GWU Youths u studenti apprentistati tal-MCAST , ħarisna bi ħġarna lejn il-manifest e

Read More

Żgħażagħ fi trejdjunjin minn Malta kontinwazzjoni

  Ir-Ritmu tax-xogħol tal-EESC

  • 9 Sessjonijiet plenarji kull sena;
  • Read More

Żgħażagħ fi trejdjunjin minn Malta

Ħames parteċipanti li jiffurmaw parti mill-Eżekuttiv tal-GWU Youths ħadu sehem f’safra informattiva li ki

Read More

L-esperjenza tiegħi waqt konferenza barra Malta

Illum ser nitkellem rigward waħda mill-opportunitajiet li ġejt mogħti fi ħdan il-General Workers’ Union b

Read More

Tisħiħ tal-kapaċitajiet ta ‘tmexxija għall-membri EFFAT żgħażagħ

Id-data estimata kienet madwar is- sebgha ta’ filghaxija 20 ta’ Marzu, fejn hemmhekk gejt milqugh bil ‘we

Read More

Inkomplu nissahhu waqt li niggeddu

Nhar il-gimgha 10 ta’ Marzu l-GWU Youths kellha l-Laqgha Generali Anwali, fejn apparti li giet irrapurtata

Read More

L-ugwaljanza għadha mhix rinforzata biżżejjed.

F’Diċembru li għadda, fl-istqarrija tagħha intitolata “Balancing the Challenges of Work and Private L

Read More

Il-Presidenza u l-ħaddiem

Ilna nismigħu fuq il-Presidenza Ewropea ftit mhux ħazin issa. Sa mill-ewwel ġurnata ta’ governanza, l-Prim

Read More