News


GWU YOUTHS LATEST NEWS

Inkomplu nissahhu waqt li niggeddu

Nhar il-gimgha 10 ta’ Marzu l-GWU Youths kellha l-Laqgha Generali Anwali, fejn apparti li giet irrapurtata

Read More

L-ugwaljanza għadha mhix rinforzata biżżejjed.

F’Diċembru li għadda, fl-istqarrija tagħha intitolata “Balancing the Challenges of Work and Private L

Read More

Il-Presidenza u l-ħaddiem

Ilna nismigħu fuq il-Presidenza Ewropea ftit mhux ħazin issa. Sa mill-ewwel ġurnata ta’ governanza, l-Prim

Read More

Messaġġ mingħand Kurt Zammit

Nispera li kollha tajbin tinsabu, Forsi ma’ tal-familja ħrigtu tilagħbu. Nittama li dan l-artiklu jogħ

Read More

Is-sena 2017

Matul is-sena 2016, il-GWU-Youths rat aktar enerġija posittiva żgħażugħa. Kienu numru ta' żgħażagħ li

Read More

Il-GWU tappoġġja investiment ikbar għat-tisħiħ tal-impjiegi fl-isport

Il-General Workers’ Union flimkien mal-fergħa taż-żgħażgħa tagħha – GWU Youths – qed tagħti l-app

Read More

GWU Youths preżenti fi Brussell

Nhar il-erbgħa 16 ta’ Novembru kont preżenti għall- laqgħa organizzata mill-IndustriAll u li kienet ospit

Read More

KSU Fresher’s Week GWU Youths Stand

Kull bidu għandu it-tmiem u hekk kif jintemm is-sajf tibda sena skolastika ġdida. Hekk kif ninsabu fix-xahar

Read More

Xogħol Prekarju jwassal għall-Faqar

Il-United Nations (UN) fil-Jum Internazzjonali għaż-Żgżażagħ 2016, li seħħ fit-tnax t'Awissu 2016, għa

Read More

Paga minima mtejba biex jonqos il-faqar

Donnu nistħajjel li l-poplu malti għandu ħafna min San Tumas. Sakemm ma tibdiex tara nies maltin jitalbu għ

Read More