News


GWU YOUTHS LATEST NEWS

POKEMON GO

Il-logħba li Ġennet id-Dinja Prattikament Pokemon GO hija logħba li suppost ġiet ivvintata sabiex in-nie

Read More

L-Ekonomija u l-Ħaddiem

Nammetti l-ekonomija mhux il-qasam tiegħi iżda nemmen li tant huwa suġġett ta’ importanza kbira, li huwa

Read More

Iz-zghazagh f’perspettiva – Harsa lejn xi setturi tax-xoghol

L-ahhar statistika tal-NSO, ippublikata f’Gunju turi kif f’Mejju 2016 il-qaghad f’Malta uGhawdex naqas gh

Read More

Transport Ġust fl-Ewropa

It-Transport huwa parti essenzjali fl-ekonomija Ewropeja. Is-settur tat-trasport jiġġenra kemmimpjieg kif uko

Read More

International Labour Conference

International Labour Conference Speach Addresses by Mr. Josef Bugeja, Secretary General – General Wor

Read More

Mhux la kemm taqta’ mir-rutina

Il-kelma “Ambjent” timplika ħafna sinifikati għaliex huwa dak kollu li jdur madwarna. Kontrarjament għal

Read More

Stqarrija

Nhar l-Erbgħa l- 27 april, il-General Workers’ Union Youths irrappreżentata minn Larinov Muscat u Adelaide

Read More

Stharrig Isib li Hafna Zghazagh Gharab Jirrifjutaw l-ISIS u Jahsbu li l-“Kalifat” Mhux Ser Jirnexxi

Stharrig li sar qalb mal-3500 guvni u tfajla Gharab minn 15-il pajjiz differenti juri li l-appogg lejn l-ISIS q

Read More

Trejd Unjonizmu

Kemm ghad ghandu importanza fis-  socjeta’ tal-llum? It-trejd unjonizmu jmur lura diversi snin, bl-importanz

Read More