Il-avveniment: Taħdita Pubblika dwar il-Prekarjat u l-Faqar ha jkun Nhar l-Erbgħa 18 ta’ Novembru 2015 fis-6.30 pm Fic-Centru tal-Volontarjat, Triq Melita, il-Belt Valletta.